#Grafik Dizayn

Logo Nedir? Logo Tasarımı Nasıl Yapılır? (Detaylı Anlatım)

Logo, bir markanın veya şirketin kimliğini temsil eden sembolik veya grafik bir simgedir. Logo tasarımının nasıl yapıldığını detaylıca yazdık. Yazının devamında Logo Nedir? Logo Tasarımı Nasıl Yapılır? (Detaylı Anlatım) konusu ile alakalı tüm sorularınıza yanıt bulacaksınız.

Okunma süresi: 12 dakika.
Logo Nedir? Logo Tasarımı Nasıl Yapılır? (Detaylı Anlatım)

Logo Nedir?

Logo, bir şirketin, markanın veya kuruluşun kimliğini ve değerlerini simgeleyen grafik bir işarettir. Logolar genellikle bir kuruluşun adını, amacını, değerlerini ve tarzını yansıtan özgün tasarımlardır. Bir logo, müşterilere, rakiplere ve hedef kitleye bir işletme veya ürün hakkında hızlı ve etkili bir şekilde bilgi verir.

Logonun Tarihi ve İlk Kullanım Zamanları

Logo tasarımının tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir. İlk "logolar", antik medeniyetlerdeki semboller ve işaretler olarak ortaya çıkmıştır. Semboller, sıklıkla bir kralı, bir kabileyi veya bir zanaatkarın işini temsil ediyordu. Örneğin, Mısır hiyeroglifleri veya Ortaçağ'daki zanaatkarların işaretleri, modern logoların atası sayılabilir.

Logoların modern anlamdaki kullanımı, 19. yüzyılın sonlarına doğru, endüstriyel devrim ve markalaşmanın yükselişiyle başlamıştır. İlgili dönemde, şirketler ve üreticiler, ürünlerini ve hizmetlerini piyasada ayırt etmek için özgün işaretler ve logolar geliştirmeye başladılar. Bazı markalar, tarihleri boyunca kullanılan logolarla tanınır:

 • Bass Ale: 1777 yılında İngiltere'de kurulan Bass Ale, dünya genelindeki en eski ticari markalardan biridir. "Bass Triangle" adı verilen ünlü logoları, 19. yüzyılda kullanılmaya başlanmıştır.
 • Royal Copenhagen (Danimarka): 1775 yılında kurulan Royal Copenhagen, yüksek kaliteli porselen üretimiyle tanınır.
 • Wedgwood: 1759 yılında İngiltere'de kurulan Wedgwood, yüksek kaliteli porselen ve seramik ürünleriyle tanınır.
 • Twinings: Twinings 1706 yılında kurulmuş ve dünyanın en eski sürekli kullanımda olan logosuna sahiptir.
 • Bayer (Almanya): 1863 yılında Almanya'da kurulan Bayer, ilaç ve sağlık ürünleri üreten bir şirkettir. Bayer'in logosu, şirketin adını içeren basit ve tanınabilir bir tasarıma sahiptir.
 • Brooks Brothers (ABD): 1818'de ABD'de kurulan Brooks Brothers, Amerika'nın en eski giyim markalarından biridir. Markanın logosu, bir altın kuzu ve altın yazı içeren klasik bir tasarıma sahiptir, bu da kalite ve zarafeti temsil eder.
 • IBM (International Business Machines): 1911'de kurulan IBM, bilgisayar ve teknoloji alanında öncü bir şirkettir. IBM'in mevcut logosu, 1972'de tanıtıldı ve sekiz çizgiden oluşan mavi bir harf dizisinden oluşur.

eski logo tasarımları

Zira bu markalar, tarih boyunca sürekli olarak varlıklarını sürdürmüşler ve logolarını marka kimliklerini temsil etmek için kullanmışlardır.

Logonun Amacı Nedir, Ne İşe Yarar?

Logo bir markanın kimlik ve iletişim stratejisinin önemli bir parçasıdır. Markanın tanınabilirliğini artırır, müşterilere güven verir ve markanın kimliğini yansıtarak marka sadakati oluşturur. Böylelikle logo tasarımı, bir işletme veya marka için önemli bir adımdır. Logonun amacı, aşağıdaki önemli işlevleri yerine getirmektir:

 • Marka Tanımlanabilirliği: Logo, bir markanın veya şirketin tanınabilirliğini artırır. İyi bir logo, markayı rakiplerinden ayırır ve tüketicilerin zihninde kalıcı bir izlenim bırakır.
 • Kimlik ve İmaj Oluşturma: Logo, bir markanın kişiliğini ve imajını yansıtır. İyi bir logo, markanın değerlerini, tarzını ve amaçlarını yansıtarak müşterilere güven verir.
 • Marka Birleştirme: Logo, bir markanın farklı ürünleri veya hizmetleri arasında birleştirici bir öğe olarak kullanılabilir. Aynı logoyu kullanarak farklı ürünleri veya hizmetleri tanıtabilirsiniz.
 • Tanıtım ve Pazarlama: Logo, reklam kampanyalarında, web sitelerinde, sosyal medya profillerinde ve diğer pazarlama materyallerinde kullanılabilir. İyi bir logo, markanızın ürün veya hizmetlerini tanıtmak için güçlü bir araçtır.
 • Profesyonellik ve Güven: İyi bir logo, şirketinizin veya markanızın profesyonel ve güvenilir olduğu izlenimini yaratır. Müşteriler, güven duydukları markalara daha olumlu yaklaşma eğilimindedir.
 • Hafızalarda Kalıcılık: Basit, etkileyici ve tanımlanabilir bir logo, tüketicilerin zihninde kolayca kalıcı bir izlenim bırakır. Müşteriler logo aracılığıyla markayı hatırlarlar.

Logotype (Logotipler) Nedir?

Logotype, logotipler olarak da adlandırılır ve bir markanın veya şirketin adını veya ismini içeren grafik bir semboldür. Logotype, marka kimliğini yansıtan ve markanın adını vurgulayan bir tasarımı ifade eder. Logotype, logonun bir alt türüdür ve markanın adını açıkça yazdığı için metinsel bir ağırlığa sahiptir.

Logo tipleri, tasarım ve ifade şekillerine göre farklılık gösterir. İşte ana logo tipleri:

 1. Simgesel veya İkonik Logo: Bir markayı temsil eden basit ama güçlü bir grafik veya simge kullanır. Örnek: Apple'ın ısırılmış elma logosu.
 2. Kelime İşareti veya Logotype: Markanın ismini özelleştirilmiş bir yazı tipiyle tasvir eder. Örnek: Google'ın renkli yazı tipi logosu.
 3. Monogram veya Harf İşareti: Markanın isminin baş harflerini kullanarak oluşturulmuş bir logo türüdür. Örnek: Hewlett-Packard'ın "HP" logosu.
 4. Amblem: Genellikle metin ve simgenin birleştiği, genellikle geleneksel veya klasik bir görünüme sahip logo türüdür. Örnek: Harley-Davidson motosiklet şirketinin logosu olan "Bar & Shield" amblemidir.
 5. Soyut Logo: Soyut geometrik şekiller kullanarak marka değerlerini ifade eden logo türüdür. Örnek: Adidas'ın üç çizgili logosu.
 6. Kombinasyon İşareti: Hem simgesel hem de kelime işaretini birleştiren logolar. Örnek: Elon Musk'ın uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in logosu da bir kombinasyon işaretine örnektir. SpaceX logosu, önceki adıyla SpaceX yazısı (Space Exploration Technologies Corp.) ile birlikte, yuvarlak bir yıldız figürünü içerir. Kombinasyon, hem markanın adını hem de uzay ile ilgili bir simgeyi birleştirir.

yeni logolar

Amblem Nedir?

"Amblem", genellikle bir kuruluşun, grubun veya bireyin kimliğini, değerlerini veya felsefesini simgeleyen görsel bir işarettir. Amblemler, genellikle belirli bir değer, tarih veya kültürel unsuru temsil etmek için tasarlanır. Genellikle bir organizasyonun veya grubun kimliğinin önemli bir parçasıdır ve tanıtım malzemelerinde, ürünlerde, resmi belgelerde ve diğer iletişim araçlarında kullanılır.

Amblemler, tasarım ve anlam açısından zengin olabilir ve bazen karmaşık görsel öğeler ve renkler içerebilir. Zira bu simgeler, genellikle kuruluşun veya grubun değerlerini, tarihini ve hedeflerini yansıtır ve bu yönleriyle hem tanınabilirlik hem de anlamsal derinlik sağlar.

Logo ile Amblem Arasındaki Farklar Nelerdir?

"Amblem", genellikle bir kuruluşun, grubun veya bireyin kimliğini simgeleyen ve bazen belirli bir anlam veya mesaj içeren görsel bir işarettir. Amblemler genellikle soyut veya sembolik öğeler içerir ve belirli bir değer, tarih veya kültürel unsuru temsil edebilir. Örneğin, ulusal bayraklar, spor kulüplerinin armaları veya şirket logoları birer amblem olarak düşünülebilir.

Logotype ise, bir markanın veya şirketin adının özelleştirilmiş yazı tipiyle tasarlanmış hali olarak tanımlanabilir. Logotype'lar, genellikle markanın ismini okunabilir bir şekilde içerir ve markanın tanımlanmasında kilit rol oynar.

Amblem ile logotype arasındaki başlıca farklar şunlardır:

 1. Görsel İçerik: Amblemler genellikle daha karmaşık ve sembolik görsel öğeler içerir. Logotype'lar ise markanın adını belirgin bir yazı tipiyle gösterir.
 2. Anlam ve Sembolizm: Amblemler, genellikle derin anlamlar veya tarihi referanslar taşıyabilir. Logotype'lar ise daha çok markanın adını ve stilini öne çıkarır.
 3. Kullanım Alanları: Amblemler genellikle kurumsal kimliği, kültürel değerleri veya grup aidiyetini simgelerken; logotype'lar daha çok ticari markalaşma ve tanıtım amaçlı kullanılır.
 4. Tasarım Yaklaşımı: Amblemler tasarım açısından daha sanatsal ve metaforik olabilirken, logotype'lar genellikle basitlik ve okunabilirliğe odaklanır.

Özetle, amblem ve logotype, bir marka veya kuruluşun kimliğini ifade etmenin farklı yollarını temsil eder. Amblem daha çok sembolik ve anlamsal unsurları barındırırken, logotype doğrudan markanın adını ve tarzını yansıtır.

Logo ve Tipografi Arasındaki İlişkisi

Logo ve tipografi, marka kimliği ve görsel iletişim tasarımının önemli bileşenleridir ve birbirleriyle sıkı bir şekilde ilişkilidir. Logo, markanın tanınabilir bir simgesi olarak görev görürken, tipografi bu görsel kimliği destekleyen yazı karakterleri ve düzenini kapsar.

Bir logo içinde kullanılan tipografi, markanın mesajını ve karakterini ifade etmede önemli bir rol oynar ve logo tasarımının bütünlüğüne katkıda bulunur. Etkili bir marka kimliği için, logo ve tipografinin uyumlu ve birbirini tamamlayıcı şekilde kullanılması gereklidir. Zira bu uyum, markanın profesyonel ve tutarlı bir imaj sergilemesine yardımcı olur.

Logo'nun Yaygın Kullanım Alanları

Logo, geniş bir yelpazede kullanılır ve birçok farklı alanda görülebilir. İşte logo'nun yaygın kullanım alanları:

 1. Kurumsal Kimlik: Şirketler, kurumsal kimliklerini oluştururken logolarını ön planda tutarlar. Bu logo, şirketin tüm resmi evrakları, iş kartları, antetli kağıtlar ve kurumsal kimlik materyallerinde yer alır.
 2. Dijital Medya: Web siteleri, sosyal medya profilleri, e-posta imzaları ve dijital reklamlar, logoların en sık kullanıldığı dijital platformlardır.
 3. Ürün Ambalajı: Ürünlerin ambalajında kullanılan logo, tüketicilerin markayı tanımasını ve hatırlamasını sağlar. Ambalaj tasarımı, markanın algısını etkileyen önemli bir unsurdur.
 4. Reklam ve Pazarlama Materyalleri: Broşürler, afişler, reklam panoları, televizyon ve radyo reklamları gibi geleneksel pazarlama araçları logo kullanımı için önemli alanlardır.
 5. Kurumsal Araçlar ve Giysiler: Şirket araçları, çalışan üniformaları, iş kıyafetleri ve promosyon ürünleri (kalem, anahtarlık, şapka vb.) logoların kullanıldığı diğer yerlerdir.
 6. Etkinlikler ve Sponsorluklar: Fuarlar, konferanslar, spor etkinlikleri ve kültürel organizasyonlar sırasında sponsor şirketlerin logoları, geniş kitlelere ulaşmak için kullanılır.
 7. Yazılım ve Uygulamalar: Mobil uygulamalar, bilgisayar programları ve diğer dijital araçlar, kullanıcı arayüzlerinde logo kullanımıyla marka bilincini güçlendirir.
 8. Mağaza ve Ofis Tasarımı: Fiziksel mağaza, showroom veya ofislerde kullanılan logo, mekanın tasarımını ve müşteri deneyimini etkileyen önemli bir faktördür.

Logo Tasarımı Nedir, Neyi İfade Eder?

Logo tasarımı, bir markanın veya şirketin kimliğini, değerlerini ve felsefesini görsel olarak ifade eder. Logo, şirketin veya ürünün karakterini, hedef kitlesini ve sektörünü temsil eden bir simge veya yazı tipi kombinasyonu olarak tasarlanır.

Logo tasarımı grafik tasarımın bir alt dalı olarak kabul edilebilir ve her ikisi de markanın görsel kimliğini oluşturma ve iletişim stratejisini güçlendirme konusunda birbirini tamamlayıcı roller oynar.

Logo Tasarımı Nasıl Yapılır?

Logo tasarımı, bir markanın kimliğini yansıtan ve genellikle ilk izlenimi oluşturan önemli bir süreçtir. Etkili bir logo tasarımı yapmak için izlenmesi gereken adımlar ve dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. İşte logo tasarım sürecini adım adım ve detayları:

1. Marka ve Sektör Araştırması:

Öncelikle, tasarlayacağınız logo için markanın neyi temsil ettiğini anlamalısınız. Bunun için:

 • Markanın Hikayesini Anlayın: Markanın misyonu, vizyonu ve değerleri nelerdir?
 • Hedef Kitleyi Belirleyin: Markanın hedeflediği müşteri kitlesi kimlerden oluşuyor?
 • Rakipleri İnceleyin: Sektördeki diğer markaların logolarını analiz edin. Bu, benzersiz bir logo oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

2. Beyin Fırtınası ve Konsept Geliştirme:

Bu aşamada yaratıcı fikirlerinizi ortaya çıkarmalısınız:

 • Beyin Fırtınası Yapın: Markayla ilgili kelimeler, imgeler ve kavramlar üzerine düşünün.
 • Anahtar Kelimeleri Belirleyin: Markanın özünü yansıtan anahtar kelimeleri seçin.
 • İlham Alın: Sanat eserleri, doğa, mimari ve diğer logolardan ilham alabilirsiniz. Ancak kopyalamaktan kaçının.

3. Kaba Taslaklar Oluşturma:

Artık kağıt ve kalemi elinize almanın zamanı geldi:

 • Serbest Çizim Yapın: Aklınızdaki fikirleri kağıda dökün. İlk denemeleriniz mükemmel olmak zorunda değil.
 • Farklı Tasarımları Deneyin: Farklı şekiller, fontlar ve düzenlemeler deneyin.

4. Dijital Ortama Aktarma:

Çizimlerinizden memnun kaldıysanız, bunları dijital ortama taşıyın:

 • Vektör Tabanlı Program Kullanın: Adobe Illustrator gibi bir program kullanarak tasarımlarınızı dijitalleştirin.
 • Renkler ve Fontlar Seçin: Markanın kişiliğini yansıtan renkler ve okunabilir, etkileyici fontlar seçin.

5. İnceleme ve Revizyon:

Tasarımınızı kritik bir gözle değerlendirin:

 • Geri Bildirim Alın: Diğer insanlardan, özellikle hedef kitleden geri bildirim alın.
 • Revizyon Yapın: Gerekirse tasarımınızı geliştirmek için değişiklikler yapın.

6. Final Tasarım ve Uygulama Rehberi:

Son adımlarınızı tamamlayın:

 • Son Kontrolleri Yapın: Renklerin ve fontların doğru olduğundan emin olun.
 • Farklı Formatlarda Kaydedin: Logonuzu çeşitli formatlarda (PNG, JPG, SVG) kaydedin.
 • Logo Kullanım Rehberi Hazırlayın: Logonun nasıl kullanılması gerektiğini belirten bir rehber oluşturun.

İpuçları:

 • Basit ve Net Olun: Logonuz karmaşık olmamalı, kolayca anlaşılır ve akılda kalıcı olmalıdır.
 • Esneklik Sağlayın: Logonuz farklı boyutlarda ve ortamlarda iyi görünmeli.
 • Zamanın Ötesinde Bir Tasarım Yapın: Moda akımlarına kapılmayın, uzun süreli geçerliliği olan bir tasarım yapın.

Logo tasarım süreci, yaratıcı düşünme, titiz planlama ve detaylara dikkat etmeyi gerektirir. Her adımda markanın özünü ve hedeflerini göz önünde bulundurmak, başarılı bir logo tasarımının anahtarıdır. Zira bu sebeple profesyonel bir reklam ajansı ile çalışmak, bu sürecin daha verimli ve etkili olmasını sağlayabilir.

Logo Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar

Logo tasarımı, bir markanın kimliğini yansıtan kritik bir süreçtir ve dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır. İşte logo yaparken dikkat edilmesi gereken unsurlar:

Basitlik:

 • Basit logolar daha kolay hatırlanır ve tanınır.
 • Karmaşık ve aşırı detaylı tasarımlar göz yorabilir ve ana mesajı gölgeleyebilir.

Özgünlük:

 • Rakip firmaların logolarıyla benzerlik göstermemeli.
 • Logonuzun markanızı ayırt edici kılacak özgün özelliklere sahip olması önemlidir.

Esneklik ve Uygulanabilirlik:

 • Logonuzun farklı boyutlarda, renklerde ve ortamlarda (dijital, baskı, ürün üzerinde vb.) iyi görünmesi gerekir.
 • Küçük bir mobil ekranından büyük bir billboard'a kadar her yerde net ve okunaklı olmalı.

Zamanı Aşan Tasarım:

 • Geçici trendlere kapılmak yerine, uzun süre geçerliliğini koruyacak bir tasarım yapın.
 • Markanız geliştikçe logonuzun da buna uyum sağlayabilmesi önemlidir.

Renk Kullanımı:

 • Renklerin farklı anlamları ve duygusal tepkileri vardır.
 • Seçilen renkler, markanın karakterini ve sektörünü yansıtmalı.

Tipografi:

 • Font seçimi, logonun okunabilirliğini etkiler.
 • Kullanılan yazı tipi, markanın genel havası ve tarzıyla uyumlu olmalıdır.

Sembolizm ve Anlam:

 • Logonuzun elemanları, markanızın değerlerini ve felsefesini yansıtmalı.
 • Farklı kültürlerdeki sembol ve renk anlamlarına dikkat edin.

Geri Bildirim ve Test Etme:

 • Logonuzu potansiyel müşterilere ve tarafsız gözlemcilere göstererek geri bildirim alın.
 • Logonuzun farklı kullanım senaryolarında nasıl performans gösterdiğini test edin.

Hukuki Durum:

 • Logonun benzersiz olduğundan ve telif haklarına tabi olmadığından emin olun.

Logo Tasarımının Markalar İçin Önemi ve Avantajları

Logo tasarımı, bir marka için sadece bir görsel simge olmanın ötesinde, stratejik bir öneme sahiptir. İyi tasarlanmış bir logo, markanın kimliğini güçlendirir ve çeşitli avantajlar sağlar:

1. Marka Kimliğinin Oluşturulması:

 • Logo, markanın görsel kimliğinin merkezini oluşturur ve tüketicilerin markayı tanımasını sağlar.
 • Logo, bir marka hakkında ilk izlenimi oluşturur ve bu, tüketicilerin markayı algılama şeklini etkiler.

2. Marka Farkındalığının Artırılması:

 • Basit ve akılda kalıcı bir logo, markanın daha kolay tanınmasını sağlar.
 • Logo, farklı platformlarda ve materyallerde kullanılarak marka farkındalığını artırır (örn. sosyal medya, reklamlar, ambalaj).

3. Profesyonellik ve Güvenilirlik:

 • Kaliteli ve profesyonel bir logo tasarımı, markanın güvenilir ve ciddi bir işletme olduğu izlenimini verir.
 • Tüketiciler, profesyonel bir görünüme sahip markalara daha fazla güvenirler.

4. Pazar Pozisyonlaması:

 • Logo, markanın pazardaki konumunu ve değerini yansıtır.
 • Logo, hedef kitleyle bağlantı kurmak için özel olarak tasarlanabilir.

5. Rekabet Avantajı:

 • Özgün bir logo, benzer ürün veya hizmet sunan rakiplerden ayrışmayı sağlar.
 • Güçlü bir marka kimliği, müşteri sadakatini teşvik eder.

6. Uzun Vadeli Değer:

 • İyi tasarlanmış bir logo, uzun yıllar boyunca güncel kalabilir ve markaya sürekli bir değer katar.
 • Logo, markanın zaman içindeki evrimine uyum sağlayabilir ve gelişmelere açık olabilir.

7. Kurumsal Kültür ve Birlik:

 • Çalışanlar, güçlü bir marka kimliğiyle daha fazla özdeşleşir ve motive olur.
 • Logo, şirketin misyonunu ve değerlerini yansıtarak çalışanlar arasında bir birlik ve aidiyet duygusu oluşturur.

8. Etkili İletişim:

 • Logo, markanın mesajını ve değerlerini görsel bir dil aracılığıyla etkili bir şekilde iletebilir.
 • Logo aynı zamanda şirketin kullanıcı dostu ürünlerine ve teknolojinin herkes için erişilebilir olmasına yönelik taahhüdünü de yansıtır.

Kısacası, logo tasarımı, bir markanın başarısında kritik bir rol oynar ve markanın hedef kitleyle etkileşimini, pazar pozisyonunu ve genel imajını önemli ölçüde etkiler.

Özetle

Özetle logo, markanın görsel kimliğinin önemli bir parçasıdır ve stratejik bir pazarlama aracı olarak kullanılabilir. Genellikle basit, akılda kalıcı ve tanınabilir bir tasarıma sahip olan logo, bir işletmenin veya markanın ilk izlenimini oluşturmakta ve onun halkla ilişkilerindeki görsel temsilcisidir. Logo tasarımı yapılırken markanın değerleri, hedef kitlesi ve sektörel konumlandırması göz önünde bulundurulmalıdır.

İyi tasarlanmış bir logo, markanın güvenilirliğini ve kalitesini yansıtır, hedef kitleyle daha iyi bir bağlantı kurulmasına yardımcı olur ve uzun vadede marka sadakatini teşvik eder.

sıkça sorulan sorular

Marka tanınırlığını artırır, görsel olarak marka kimliğini ifade eder.

Marka, genel imaj ve itibarı temsil eder; logo ise bu markanın görsel temsilcisidir.

Hayır, amblem genellikle daha sembolik ve anlamsal; logo ise markanın adını ve stilini yansıtır.

Logo, görsel bir sembol; slogan, markanın mesajını ifade eden yazılı ifadedir.

Logo yerleşimi, bağlama ve tasarıma göre değişir; kesin bir kural yoktur.

Görsel simge ve yazı tipinden oluşur.

Simgesel, tipografik, monogram, amblem, soyut.

Logo tasarımı için kullanabileceğiniz bazı popüler logo tasarım programları şunlardır: Adobe Illustrator, CorelDRAW, Inkscape.

Logonun kullanımı üzerindeki yasal haklar ve lisanslar.

Araştırma, marka analizi, yaratıcı tasarım, revizyonlar ve profesyonel araçlar kullanarak.

Grafik tasarım ajansları, reklam ajansları ve grafik tasarım sanatçıları tarafından yapılmaktadır.

Basit, akılda kalıcı, markanın değerlerini yansıtan ve esnek kullanıma uygun olmalıdır.

Görsel simge ve tipografi. Bu iki bileşen, marka kimliğini ve tanımlanabilirliğini artırmak için bir araya gelir.

Logo yerleşimi bağlama ve tasarıma bağlı olarak değişir, kesin bir kural yoktur.

Markanın kimliğini ve sektörünü yansıtan renklerden oluşmalıdır.

Web siteleri, ürün ambalajları, iş kartları, pazarlama materyallerinde.